Logo

Unijní peníze pro každého rovera?

( 0 hlasů ) 

V roce 2014 začalo v Evropské unii nové rozpočtové období a nezapomíná se v něm ani na vzdělávání a na mladé lidi. Pro následujících šest let mohou získávat peníze z programu Erasmus+. Ale jak se k nim dostat?

Ač se Erasmus+ může na první pohled zdát jako byrokratická džungle, se správnou navigací v něm můžete najít cesty k penězům, kterých se vám na vaše aktivity z jiných zdrojů nedostává. Oficiálně se celý program dělí do tří tzv. klíčových akcí: KA 1 – Vzdělávací mobilita, KA 2 – Strategická partnerství a KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky. Druhá a třetí akce jsou uskutečňovány hlavně skrze projekty a aktivity, které vymýšlí a realizuje především sama Evropská komise. Zato v rámci KA 1 se může realizovat téměř každý. Jako jednotlivce vás může Unie podpořit při získávání zahraniční studijní nebo pracovní zkušenosti. Středoškoláci by se mohli ptát po programu Commenius a vysokoškoláci po programech Erasmus nebo CEEPUS.

Z klíčové akce KA 1 se financují také projekty neformálního (tedy „neškolního“) vzdělávání. Mezi nimi se velmi osvědčily mezinárodní výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba a semináře, školení, studijní návštěvy, vytváření partnerství a praktické stáže pro pracovníky s mládeží.

Pro roverská společenství budou nejspíše nejlákavější výměny mládeže, které jsou velmi snadné na organizaci, oficiálních administrativních formalit v nich příliš není a stačí mít jen základní znalosti tématu, které chcete v rámci výměny zpracovat.

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá. Zároveň tak poznají nové lidi, získají zajímavé zážitky, něco nového se naučí, rozšíří si obzory i možnosti budoucího uplatnění. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu. Každá výměna mládeže vyžaduje dobře zpracovaný projekt, ty je možné do programu přihlásit dvakrát ročně – uzávěrky bývají vždy 30. dubna a 1. října. Jak tedy slibný projekt napsat?

Prototyp úspěšného projektu

Je dobré připravit projekt s pestrou skladbou aktivit, přizpůsobit ho tomu, co jeho účastníci sami chtějí a nechat jim právo o některých věcech rozhodovat. Už při psaní projektu, mějte na paměti, že cokoliv hodláte dělat, je nejlepší nechat dělat samotné účastníky. Ideálně jít s nimi do praxe. Namísto tří hodinové přednášky v učebně raději zařaďte exkurzi. Všechno dělejte co nejvíce prakticky a názorně. Stavte 3D model pohoří se zakreslenými vrstevnicemi, filtrujte znečištěnou vodu a debatujte o nutnosti její úpravy, vyrazte na exkurzi do vodní elektrárny nebo se přesvědčte, jak funguje horská služba na vlastní oči v terénu, ne jen na obrázcích.

Vyplatí se v projektu zaměřit na tzv. stálé a roční evropské a národní priority (najdete je na oficiálních stránkách programu). Pokud se vám podaří se do těchto priorit v projektu trefit, zvýšíte svou šanci na úspěch při výběru u Národní agentury, která žádosti v České republice schvaluje. Ale asi úplně nejdůležitějším faktorem úspěchu je fakt, zdali projekt řeší problém či krizi v regionu, ve kterém se bude konat, nebo mezi mládeží, pro kterou bude určen. Musí být tedy aktuální a co nejvíce úderný pro zlepšení lokální situace. Rozhlédněte se kolem sebe a řekněte si: Co mé město trápí? Nezaměstnanost, černé skládky, ohyzdné zdi kolem průmyslové čtvrti, šikana, drobné krádeže, nebo něco jiného? Na všechna tato témata se dají vymyslet dobré projekty.

Formality, formuláře, fóry

Výběrová komise bude váš projekt hodnotit podle předem daných kritérií. Patří mezi ně tyto prvky: priority programu, cíle a metody, partnerství, ochrana a bezpečnost, interkulturní a evropský rozměr, dopad projektu a multiplikační efekt, viditelnost, šíření a využívání výsledků projektu, začlenění lidí s omezenými příležitostmi. Návodně vás těmito kritérii provede přihlašovací formulář, ve kterém je důležité zahrnuté prvky v projektu konkrétně obhájit a dokázat, že jsou v rámci výměny uskutečnitelné. Příkladem může být zdůvodnění zapojení prvku mezikulturní tolerance. Člověk si řekne, vždyť je to mezinárodní projekt, tak je jasné, že se na něm účastníci naučí mezinárodní toleranci. Ale to by bylo špatně. Je potřeba do projektu přímo napsat, v jakých situacích či při jakých programech se cíleně tomuto bodu budou účastníci věnovat a jakou formou. Například: „Mezikulturní toleranci si účastníci upevní skrze debatu o rozdílech v recyklování odpadů, při které si uvědomí, že v různých částech Evropy se recykluje odlišně a mají naprosto jiné zvyky a standardy. Při národních večerech, na kterých bude každý národ prezentovat své obyčeje a jídlo, si uvědomí odlišnosti a shodné prvky daných kulturních prostředí a následnou řízenou aktivitou se dovedou k tomu, že existuje něco jako evropské občanství.“ Pro hodnotící komisi není až tak nosné, co konkrétně děláte, ale jak si to obhájíte – tedy proč, jak a s jakým dopadem to hodláte dělat. A na to byste při psaní projektu měli myslet.

Co za tu dřinu?

Kromě zážitků a vzpomínek si každý účastník stejně jako děti ve škole odvezou na konci osvědčení YouthPass, které se vždy povinně vystavuje každému účastníku projektu jako potvrzení získaných znalostí, dovedností a kompetencí týkajících se tématu projektu. Rozdíl oproti vysvědčení je ale v tom, že si každý svůj YouthPass vyplňuje sám podle toho, v čem se on sám zlepšil a co se on sám naučil. YouthPass i celý projekt bude určitě zajímavou položkou ve vašem životopise.

Než se dostanete v projektu k vyplňování YouthPassu, bude vás to nejspíše stát několik měsíců usilovné práce. Ale i během ní se naučíte mnoho nového. Erasmus+ totiž nemá být jen o rozdávání peněz, ale především o podporování mladých lidí v jejich růstu. A pokud jsou k němu potřeba peníze, kteří mladí nemají, díky takovému programu k nim nemusí být daleko.

 

Tipy!

Existuje samozřejmě možnost, že projekt napsal někde někdo jiný, a vy pojedete jenom jako účastník. Stačí pak narazit na správnou nabídku, podat přihlášku, být vybrán a jet. Nabídky je možné nalézt například na www.eurodesk.cz či www.mladiinfo.cz.

Více informací o typech akcí, podávání přihlášek i celém programu na www.naerasmusplus.cz. 

Článek vyšel v Roverském kmeni, číslo 86, ročník 18, autorkou je Lada Matyášová – Laduš.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.